HADSUND CYKLER ’S PERSONDATAPOLITIK FOR INDSAMLING AF OPLYSNINGER TIL
BRUG FOR OPFYLDELSE AF AFTALER MED VORES KUNDER

Hadsund Cykler (herefter ”vi”, ”os”, ”vores”) behandler dine
personoplysninger i overensstemmelse med denne persondata- og
privatlivsbeskyttelsespolitik (herefter ”Persondatapolitik”).

I det følgende informerer vi dig om dine rettigheder som registreret kunde
hos os, samt om hvordan vi behandler og beskytter dine
personoplysninger.

1. Personoplysninger

1.1 Vi behandler kun personoplysninger om dig, som du giver os for
at kunne opfylde vores aftale med dig, eller personoplysninger
som vi modtager fra andre jf. 1.2. De indsamlede
personoplysninger vil typisk omfatte:
– Kontaktoplysninger; for- og efternavn, adresse, e-mailadresse,
og telefonnummer,
– Oplysninger om dine ordrer; serienummer, vare- og ordredata.

1.2 Vi kan også modtage oplysninger om dig og din husstand fra
andre, som du har bedt om at hjælpe dig med f.eks. finansiering.
Det kan være låneselskaber, din bank eller forsikringsselskab.

2. Anvendelse af dine personoplysninger

2.1 Formålet med indsamlingen af dine personlige oplysninger er at
opfylde vores aftale med dig om levering af varekøb og
reparations- og serviceydelser til dig og din husstand (herefter
”Formålet”).

2.2 Vi behandler kun personoplysninger om dig og din husstand, der
er relevante og tilstrækkelige til opfyldelse af Formålet.

3. Opbevaring af dine personoplysninger

3.1 Dine personoplysninger opbevares hos – en af os – valgt ekstern
virksomhed Bikedesk ApS, http://www.bikedesk.net (herefter
”Databehandleren”),

3.2 Oplysningerne lagres på servere inden for EU, og dine personlige
oplysninger vil derfor altid være omfattet af beskyttelsen i
persondataforordningen.

3.3 Vi er, over for dig, ansvarlige for opbevaringen af dine personlige
oplysninger hos Databehandleren.

3.4 Vi påser løbende, at vi og Databehandleren har truffet de
fornødne tekniske og organisatoriske sikkerheds-foranstaltninger
mod, at dine personlige oplysninger hændeligt eller ulovligt
tilintetgøres, går tabt eller forringes. Endvidere sikrer vi, at de ikke
kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt
behandles i strid med de til enhver tid gældende regler om
behandling af personoplysninger.

4. Deling

4.1 Vi kan dele dine personlige oplysninger med andre leverandører
og samarbejdspartnere, f.eks. andre forretninger, din bank, et
forsikringsselskab, rådgivere etc., når det er nødvendigt for at vi
kan opfylde vores aftale med dig.

4.2 Herudover kan vi dele dine personlige oplysninger, hvis vi er
forpligtede til at overdrage eller dele dine personlige oplysninger
med offentlige- og retslige myndigheder, herunder hvis vi skal
indberette oplysninger til det offentlige.

5. Sletning af dine personlige oplysninger

5.1 Vi opbevarer kun personoplysninger, så længe det er nødvendigt
til opfyldelse af Formålet eller til opfyldelse af lovkrav.

5.2 Vi sletter dine oplysninger, når vi ikke længere har behov for dem,
men senest når fristen for opbevaring af regnskabsmateriale
udløber, hvilket p.t. er 5 år.

6. Dine rettigheder

6.1 Du er til enhver tid berettiget til at få oplyst, hvilke
personoplysninger vi har indsamlet, og som vi opbevarer og
behandler om dig. Ønsker du at få det oplyst, så kontakt os på
vores e-mail eller hovedtelefonnummer.

6.2 Du kan til en enhver tid kræve berigtigelse, gøre indsigelse eller få
begrænset behandlingen af dine personoplysninger.

6.3 Ønsker du at klage over vores behandling af dine
personoplysninger, kan det ske til Datatilsynet, Borgergade 28,
1300 København K, tlf.: 33 19 32 00 eller via e-mail:
dt@datatilsynet.dk

7. Dataansvarlig

7.1 Dine personoplysninger indsamles og behandles af:

7.2 Hadsund Cykler

38801341
Vestergade 9
98571692
kontakt@hadsundcykler.com